Ασφάλεια Συναλλαγών

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί πρωτόκολλο κρυπτογράφησης https.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), αποτελεί σήμερα ένα παγκόσμιο “standard” στο διαδίκτυο που διασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers) αποτρέποντας την υποκλοπή τους από κακόβουλους χρήστες. Επίσης πιστοποιεί την ασφάλεια των δικτυακών τόπων (web sites) .

Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που εξακριβώνει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί / αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά τους.